• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Základní škola Zlonice

Pedagogický sbor

vloženo: 27.04.2011 |
Převážně vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé mají vstřícný individuální přístup k žákům i  rodičům. Pedagogický sbor má zkušenosti se vzděláváním menšin a dětí ze sociálně slabého prostředí. Od září 2006 pracuje v naší škole asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Vyučující se snaží…

Projekty, EVVO

vloženo: 27.04.2011 |
Uskutečnili jsme řadu projektů, například projekt „Velikonoce“ nebo celoškolní projekt „Vstupujeme do Evropy“. Pravidelně organizujeme akce k Evropskému dni jazyků. Projekt „Starší žáci učí mladší žáky“ si už mnohé děti vyzkoušely několikrát. Tato forma výuky je zajímavá pro mladší žáčky, ale…

Pomůcky

vloženo: 27.04.2011 |
V hodinách využívají naši učitelé audiovizuální techniku. Například televizory, CD-přehrávače, zpětné projektory, videoprojektory, magnetofony, výukový software pro PC, dataprojektory, šest interaktivních tabulí, internet. Finanční prostředky jsme získali z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF. Projekt je uskutečňován pod názvem Modernizace…

Exkurze, soutěže

vloženo: 27.04.2011 |
Na výuku navazují školní exkurze, výchovné koncerty, návštěvy divadelních představení. Více než čtvrt století funguje ve škole Klub mladých diváků, se kterým žáci navštěvují divadla v Praze. Menší děti jsou návštěvníky divadla ve Slaném nebo v Kladně, rády jezdí také do slánského…

Školní parlament

vloženo: 27.04.2011 |
Od září 2005 u nás pracuje Školní parlament, sestavený ze zástupců žáků od 3. třídy výše. Do 1. a 2. ročníku chodí referovat o jednáních parlamentu určení žáci z 9. třídy. Děti přicházejí například s návrhy na zlepšení školního prostředí, snaží se…

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....