• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

TMÁŇ

vloženo: 27.04.2011 |

TMÁŇ leží východně od Zlonic. Protéká jí Zlonický potok.

Archeologické nálezy:

 
V r.1952 byla při zakládání chmelnice „ v nároží silnic Tmáň – Beřovice a Tmáň – Hobšovice“ porušena skupinka několika žárových hrobů z pozdní doby bronzové. Hroby obsahovaly kromě spálených kůstek i keramiku, zlomky bronzového drátu, zlomek bronzového nože a bronzovou jehlici.
První písemná zmínka o obci je ze 14.stol. (r.1382). Roku 1406 je uváděna v URBÁŘI obecní lázeň – tehdy měla náves tvar okrouhlice. 
V tomto roce patřila ves Břevnovskému klášteru, ale v husitských válkách o ni přišel. Na počátku 16. století je Tmáň jmenována při smečenském panství , roku 1536 připadla k Okořskému panství . Na konci 16.stol. byla rozdělena na dvě části.. Po konfiskaci majetku během 17.stol. byla prodána Bohuchvalu Valkounovi z Adlaru.Za jeho vlády došlo k vynucenému ústupu od katolické víry a opět obracení poddaných k víře. V té době žil ve vsi Jiří Balcar,který se přiženil na grunt ke Kateřině, vdově po Štěpánu Balcarovi.
Za zlonického rychtáře Jiříka Klimeše došlo k osudné události. Bylo to r.1629. Současný vládnoucí pán při jednom z odjezdů nařídil rychtáři, aby “ včas přetrhl všechna neřádstva“. Shodou okolností se rychtář dozvěděl o velikonočním kázání Jiřího Balcara asi pro 200 lidí z celého okolí Tmáně. Na povel mladého pána Valkouna vyrazil rychtář s 32 ozbrojenými osobami (dva na koních). Přerušil pokojné kázání a napadl kazatele i shromážděné posluchače nejdříve mírně,pak násilně. Došlo k bitce mezi ozbrojenci a lidmi,kteří odevzdali v poklidu sekyry a další náčiní. Situaci totiž zhoršila přivolaná pomoc dalších 30 ozbrojenců smečenského děkana,který kázal ve Skurách. Do Zlonic byl odvlečen Balcar s věřícími,které stačili pochytat. Kazatele před soudem nařkli z pobuřování,kacířství,velezrady,..Vzdělaný Balcar se dobře hájil, přesto byl odsouzen k popravě. Rebelům byly konfiskované statky a Bohuslav Valkoun jako omilostněný úředník menších desek zemských přišel lacino k dalšímu majetku.

Stavební památky z přelomu 18.a19. století: kamenný most a kaplička. Most je příkladem drobné mostní architektury se sochou sv. Jana Nepomuckého a dříve i s litinovým křížem (L.P.1868). Pro kapličku byl zakoupen roku 1893 za 39 zlatých obraz sv.Trojice – na tento svátek se slaví pouť. Most (foto v příloze) byl roku 1968 okresním památkovým úřadem stanoven jako historicky cenný,a proto vzat pod kontrolu památkové péče. Při opravě nižšího mostu r. 1953 byl nalezen letopočet 1856 a rok rozšíření 1893. Po 1.světové válce (r.1921) byl postaven pomník na paměť padlým. Legionáři byli Václav Danda, Ant. Tymich, Karel Petržíla. Roku 1902 byla v obci postavena škola.

Zemědělství. V roce 1915 se uvádí v kronice, že bylo oseto 51 ha orné půdy zimní pšenicí, 11 ha jarní pšenicí, 15 ha žitem, 60 ha ječmenem, 9 ha ovsem, 4 ha bobem, 0,35 ha vikví, 1,12 ha směskou, bylo 37 ha travin,16 ha brambor a 81 ha cukrovky, tj. celkem asi 286 ha.

Obyvatelstvo:

Ve Výhostech smečenské vrchnosti je jméno Dorota, dcera Jiřího Shořálka.

Ve třicátých letech 20. století je uváděno 23 majitelů polí a 8 živnostníků (2 hospody, 3 obchůdky,..), 64 domů a 275 obyvatel. Pamětníci vzpomínají na družnost občanů, na taneční zábavy, na dobře fungující spolek hasičů i jejich dramatický odbor, na spolek myslivců, který ročně pořádal alespoň jeden hon. Obec měla Obecní úřad v č.19, měla i obecního strážníka, který vybubnovával důležité zprávy. Na návsi byla kovárna.

V kronice, která popisuje léta 1950 - 1984 , je vypsáno všech 67 domovních čísel se jmény obyvatel i převody zemědělských usedlostí v r.1950 do vlastnictví ČSSS.
Při sčítání v tomto roce bylo zjištěno 73 mužů, 71 žen, 15 hochů a 15 dívek české národnosti, 3 muži, 9 žen, 5 hochů a 3 dívky národnosti slovenské a 6 mužů, 11 žen, 3 hoši a 1 dívka národnosti německé.

Ve statku bylo zaměstnáno 34 osob,v soukromém sektoru 18 osob (přes 15 ha) a 32 osob (do 15 ha).
Při sčítání lidu v roce 1970 je zjištěno 168 obyvatel a 61 domů. V zemědělství pracuje 33 lidí, v průmyslu 17, ve stavebnictví 11, v dopravě 10 a v obchodě 5.

Osvětová beseda pořádala přednášky (viz příloha) a besedy, využita byla i místní knihovna. Dobře pobavit se uměli při maškarních průvodech a tanečních zábavách.

Roku 1971 byl předsedou zvolen Jiří Vít a tajemníkem Václav Sedláček. 
1.dubna 1976 byla obec Tmáň se 125 obyvateli sloučena se Zlonicemi. Počet obyvatel nezadržitelně klesal (během 20.století se snížil z 326 na 104) a pro malý počet dětí byla zavřena v roce 1964 i škola.

Zvelebování obce:

Roku 1951 byl zaveden rozhlas, r.1952 byla zakoupena hasičská stříkačka (spolu s OV a KV), r.1956 se v kronice uvádí vybudování rybníku s vodní plochou 10 ha, r.1959 oprava poškozeného pomníku z r.1860 v poli východně od obce, r.1960 po úpravách na samoobsluhu otevřena prodejna Jednoty a přestavěn hostinec čp.2, vybudována svépomocí autobusová čekárna a r.1961 parčík před školou, po demolici čp.1 a 9 začal Státní statek stavět novou bytovou jednotku čp.9 se čtyřmi byty. R.1972 bylo vybudováno 272 m kanalizace, r.1974 350 m chodníků, r.1975 dalších 115 m kanalizace a osvětlení k železniční zastávce, r.1978 byla odstraněna vážná dopravní závada zbořením domu čp.7, darovaného státu Ant. Cimrovou .

Současnost. Obec začíná opět ožívat: přibývá chalupářů i městských lidí, kteří si tu koupili domky pro trvalé bydlení. Opravena je řada domů, přibyl nový dům na návsi, funguje hospoda Pokorných i obchod.

Dobře prosperuje chovná stanice koní Rarita trenérky Kateřiny Hedbávné - např. r.1998 získal její odchovanec Yokom v dostihu třetí místo, byl také hodnocen jako Nejlepší kůň českého chovu.

Fotky:

Na východ od Zlonic leží obec Tmáň. Ke Zlonicům byla připojena v roce 1976.

Na této stránce si můžete prohlédnout pár fotek této malé obce. Budeme rádi, když nám pošlete nějaké další zajímavosti o Tmáni.

Naposledy změněno pátek, 03 únor 2012 14:54

Fotogalerie

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....