• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Administrator

Administrator

pondělí, 02 květen 2011 12:48

Zlonice v letech 2005 – 2008

V roce 2005 proběhly oslavy 300 let městečka – podílela se na nich celá řada občanů, spolků, zájmových sdružení i základní škola. Hlavní akce proběhly v srpnu, v období tradiční pouti: slavnostní odhalení obnovené pamětní desky na rodném domě Eduarda Ingriše za účasti jeho ženy Niny, výstava fotografií „Zlonice včera a dnes“, pamětních knih a kronik obce, koncert, přednáška o historii obce a prezentace této knihy. Vydán byl kalendář a sborníky „Přidružené obce“ a „Druhá světová válka ve Zlonicích“.

Politicko-správní a hospodářský vývoj

V komunálních volbách v říjnu 2006 bylo zvoleno nové vedení obce: starosta Rudolf Čížek (ODS), místostarostka Ing. Vlasta Čermáková (KSČM), radní městyse Lenka Slavíková (ODS), Ing. František Náprstek (Nezávislí) a Antonín Chochola (ČSSD).

Slovo nového starosty:

„Tomuto vedení a zastupitelstvu se podařilo dokončit stavbu vodní nádrže „V Brůdku“, koupit budovu bývalé spořitelny a uskutečnit její přestavbu na policejní stanici, pomoci Občanskému sdružení „A co děti“ vybudovat dětské hřiště (pomáháme také OS ve Tmáni), zavést bezpečnostní kamery (k dotaci bylo nutné dodat 155 tisíc Kč), zavedli jsme bezdrátový rozhlasový a varovný systém obcí za 390 tisíc Kč. Průběžně vyměňujeme výbojky veřejného osvětlení za úsporné trubice.

Dále jsme se zaměřili na dostavbu kanalizace (požadujeme dotaci několik desítek milionů Kč), na modernizaci a rekonstrukci základní školy (potřebujeme dotaci 26 milionů Kč), na opravy bytového fondu, vypracování projektových dokumentací pro vybudování vodovodu v obcích Břešťany a Tmáň a kanalizaci ve všech místních částech – to vše s rozpočtem asi 30 milionů Kč a dotacemi – pokud budou schváleny.

Byl schválen nový územní plán a vytyčeny nové stavební parcely.“

 

Rudolf Čížek

starosta obce

 

Průmysl, obchody a živnosti, zdravotnictví

Podnik SPEED PLUS v roce 2007 ukončil výrobu reklamních předmětů.

Roku 2007 přestala fungovat cukrárna a vinárna „Martina“ a nabízí se k prodeji. Po rekonstrukci je opět v provozu hostinec „U českého lva“.

Do Slaného odešel v létě 2008 stomatolog MUDr. Václav Kučera – zatím za něj není náhrada.

 

Školství

Ředitelkou základní školy je od července 2005 Mgr. Věra Nídrová. Škola modernizuje vyučování – začala např. používat interaktivní tabule, zmodernizována byla školní jídelna a část sociálního zařízení.

 

Kultura, spolky a zájmová sdružení, obnova památek

I v této oblasti je potřebná podpora vedení městyse. V obnově památek pomohlo sdružení „Mikroregion povodí Bakovského potoka“, jehož jsou Zlonice členem – je opravena socha Onufria (jihovýchodně od městyse) a barokní boží muka na náměstí.

 

Památník Antonína Dvořáka

Od roku 2008 ho vede učitel Jan Tůma a slečna Jana Neumannová. Jejich snahou je zviditelnění památníku v oblasti cestovního ruchu, např. formou dopravního značení či vydaného propagačního materiálu „Poznejte nepoznané aneb krásy Zlonic“. Nově nabízejí také prostory tohoto kulturního zařízení pro konání svatebních obřadů.

 

Železniční muzeum

Manželům Čechovým se koncem roku 2006 podařilo získat v bývalém statku v Lisovicích od potomků předsedy vlády Jana Malypetra další prostory pro rozšiřující se sbírky.

 

Kulturní komise

Po svém obnovení pokračuje ve vydávání čtvrtletníku Zpravodaj a zpracovává od roku 2007 měsíčně také Zlonický list (do poštovních schránek zdarma). Vydala kalendář s reprodukcemi obrazů akademického malíře Václava Tomana a připravuje jejich katalog. Podařilo se jí také vydat mapky Zlonic a přidružených obcí, obnovit informací tabuli na náměstí a podrobnou mapu okolí u obchodního domu.

 

Sbor dobrovolných hasičů

Spolupracuje při zásazích s profesionálními sbory v okolí. Připravuje si mladé nástupce (Renata Kosová).

 

SK Zlonice

Klub oslavil 100. výročí fotbalu v obci. V roce 2008 zvolili nové vedení a zavedli nový oddíl: přípravku (Jan Opata a Petr Kružiliak).

 

Futsal – sálová kopaná

Novým sportovním celkem je od roku 2002 F.C.Tatran Zlonice (futsal). Původně to byly dva celky, nyní závody celek jeden. Prezidentem je Michal Špeta.

 

TJ SOKOL

Rozšířil počet oddílů, a to o zdravotní cvičení.

 

HC Zlonice

Hokejový klub HS Zlonice dosáhl největšího úspěchu za celou historii hokeje v obci: v krajské soutěži 2006-2007 obsadil první místo.

pondělí, 02 květen 2011 12:24

Tmáň – historie školy

První zmínka o tmáňských žácích v hobšovické škole je z r. 1878 a týká se jejich špatné docházky. Průměrně 32 žáků ze Tmáně mělo docházet na výuku, z toho osm žáků nedocházelo vůbec! Školní rada v Hobšovicích trestala nedbalé rodiče prostřednictvím Obecního úřadu ve Tmáni. Nepomohly pokuty či v případe nemajetných rodičů vězení ve tmáňské šatlavě u starosty. Málo účinná byla také úleva z výuky v červnu a září,k kdy pomáhali rodičům v hospodářství. Tmáňští usedlíci se postihům bránili, zdůvodňovali své přestupky špatnou a dlouhou cestou zvláště v malém věku a v zimě. Obec Tmáň žádala úředně přeškolit tmáňské dítky do školy ve Zlonicích, ale vše zůstalo při starém.

Až roku 1898 Okresní školní rada ve Slaném povoluje obci zřízení samostatné dvojtřídní školy, ale vlastním nákladem. Během stavby budovy školy byla v provozu od 1. 12. 1901 prozatímní učebna v domě starosty Jos. Hofmana v čp. 12. Stavba jednopatrové školy podle projektu ing. Karla Neumana ze Slaného začala 1. 4. 1902. Stavbu provedla firma Faigl ze Zlonic za 19 týdnů celkovým nákladem 60 524,89 korun rakouských. V srpnu při posvícení na sv. Bartoloměje byla vysvěcena farářem Vilémem Havlákem z Hobšovic. Školu začalo navštěvovat 24 hochů a 27 dívek – pro srovnání: obec tehdy měla 271 obyvatel. V dalších letech začal klesat počet žáků. Podle záznamů v druhé školní kronice z let 1952-1962, která je uložena v archivu ve Slaném, počty žáků poklesly na 22-27 a v posledním roce jen 17.

Ve školním roce 1952-1953 byly dodány moderní lavice. V dalším roce došlo k velkému pohybu v počtu žáků – 15 se přistěhovalo, 16 odstěhovalo. V tomto roce bylo zameškáno neuvěřitelných 2567 hodin, prý někteří rodiče v tom děti i podporovali.

Začátek školního roku 1955 byl poznamenán nouzovým vyučováním v místní knihovně, protože ve škole byli ubytováni česači chmele. Matky uklidily školu desátého září a třináctého září se už normálně učilo. V tomto roce se uskutečnil velký výlet, protože se spojili s Beřovicemi a Pálčí. Byli v Mělníku a Terezíně, na Kokoříně a Máchově jezeře.

V dalším roce bylo pochodové cvičení spojeno s koupáním v Mšeně.

O prázdninách byly ve škole zřízeny splachovací záchody, šatna a umývárna, v bytě ředitele koupelna.

Pionýrská organizace byla ve škole založena 5. 5. 1958, pionýrské šátky dětem odevzdal František Plánička – pořad vysílala Československá televize.

Škola uzavřena pro nedostatek dětí v r. 1963.

Přehled učitelů tmáňské školy, doplněný údaji ze školní kroniky, uložené ve slánském archivu:

 • Fr. Lad. Tarantík, 1902–1909, odchází do Hostína;
 • Miloslav Konopásek, 1999–1910, přišel z Olša-Brandýsek, odchází na vojnu;
 • Karel Šulc, 1910–1915, dříve v Pálči, přeložen do Pálečku
 • Emanuel Neuman, 1915-1924, dříve v Pálečku, v letech 1891-1898 v Budenicích, odchází zpět do Budenic;
 • Julius Švácha, zastupoval v letech 1915-1919, 1917,
 • Jan Kvarda, 1923-1926
 • Václav Malec, 1926-1927, dříve v české menšinové škole ve Vejprtech, odchází do Řisut;
 • Břetislav Malec, 1927-1947, zástup během mobilizace Anežka Kratochvílová;
 • Rudolf Grob, 1947-1954, zastupoval Svatopluk Vít;
 • Magdalena Prokošová, provdaná Lískovcová, 1954-1961, zavedla zájezdy dětí do divadla ve Slaném;
 • Jiřina Kučerová, 1957-1958
 • Hana Hrdličková, 1961-1963

U školy se nalézá pomník padlým I. světové války a na budově deska s údaji Václava Hofmana, umučeného nacisty.

Na chodbě školy je zazděná pískovcová deska, přenesená z bývalého statku Petra Bečky.

Tento statek ustoupil nové budově školy. Deska nese letopočet 1577.

neděle, 01 květen 2011 18:01

Dvůr Vyšínek čp.5

Památkově chráněná historická zemědělská usedlost – bývalý panský dvůr. Nejstarší stavbou souboru je původní barokní sýpka z roku 1739.

V místě se nachází:

Certifikované ekologické hospodářství zaměřené na pěstování ovoce, zeleniny, ořechů a bylin. Přidružená dřevovýroba, možnost letního ubytování.

Občanské sdružení, které se zabývá výchovně vzdělávacími a volnočasovými programy pro děti a mládež a organizuje westernový jezdecký oddíl.

pátek, 29 duben 2011 11:18

Rodné domy osobností

seřazeno abecedně:

Douša Karel, hudebník – Liehmannova ul. 16

Ingriš Eduard, hudebník, cestovatel – Husova ul. 237

Kepkovi – Vladimír a Zdeněk, skláři – Liehmannova ul. 134

Koukolíček Václav, sochař – Pejšova ul.  41

Krumpholz Václav, bratr  virtuoza na harfu J. K. Krumpholze, osobní přítel

Beethovenův – Pejšova ul. 41

Műllerové, puškaři – Riegrova ul 72

Pejša Valerián , lidový spisovatel – Pejšova ul. 44

Pippich Karel  JUDr., zpěv ák, spisovatel – Pippichova ul. 7

Roštlapil Václav, architekt – Pejšova ul. 42

Toman Václav, malíř – Nádražní 247, poté Na aleji 337

 

Pobyty některých významných osobností:

Dvořák Antonín, hudební skladatel světového jména – Dvořákova ul. 69

Lev Josef, operní barytonista – budova dnešní pošty

Liehmann Antonín, hudební skladatel, Dvořákův učitel – „varhaníkovna“

Průcha Adolf, hudební skladatel – Máchova ul. 39

Štěpánek František Slavomír – mlýn

Toman Josef, hudební osobnost – budova dnešní pošty 

pátek, 29 duben 2011 11:15

Nenechte si ujít ve Zlonicích

Roku 1988 bylo vyhlášeno Ochranné památkové pásmo historického jádra.

 

Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Významný barokní kostel (podle současných průzkumů F. M. Kaňka, podle dřívějších K. I. Dientzehofer) – dokončen r. 1744, novobarokně upraven (F. Ohmann).

 

Fara v Pejšově ulici čp. 47

Hodnotná barokní stavba (návrh K. I. Dientzehofer). Hlavní průčelí fary je od roku 1868 průčelím zahradním.

 

Areál bývalého špitálu čp. 20

Barokní stavba z roku 1745. Od roku 1954 je tu umístěn Památník Antonína Dvořáka.

 

Varhaníkovna“ v sousedství Památníku Antonína Dvořáka.

Zde učil např. Antonín Liehmann hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

 

Zámek č.p. 1

Původně renesanční stavba vedle kostela.

 

Židovský hřbitov při silnici Zlonice – Beřovice.

 

Boží muka z r. 1700 na náměstí, socha sv. Onufria jihovýchodně od obce,

socha sv. Jana Nepomuckého na předmostí.

 

Bývalý dům panského zahradníka.

Barokní stavba čp. 91 – u mlýna.

 

Bývalá školasoučasná pošta.

 

Železniční muzeum – v prostoru nádraží a v Nádražní ulici, od roku 2010 v areálu Lisovic č. 7.

čtvrtek, 28 duben 2011 22:04

Geoportál

GEOPORTÁL je systém, který umožňuje připojení do veřejně dostupných databází zobrazí mapy, data z mapování, např. budovy, komunikace, ulice, kanalizace, vodovod, plynofikace, hřbitovy, popelnice atd. a externí zdroje dat jako katastrální data, územní plánování apod. Nad těmito daty je pak možné provádět analýzy a systém umožňuje nejen integraci, ale i sdílení vlastních dat s ostatními uživateli.

http://www.geosense.cz/geoportal/zlonice/

 

čtvrtek, 28 duben 2011 21:09

Rada města a zastupitelstvo

Rada městyse

 • Rudolf Čížek - starosta
 • Ing. Vlasta Čermáková - místostarostka
 • Lenka Slavíková - člen
 • Ing. Miroslav Linda - člen
 • Ing. Petr Sklenička - člen

Zastupitelstvo

 • Ing. Vlasta Čermáková
 • Rudolf Čížek
 • Mgr. Ilona Dornicová
 • Antonín Chochola
 • Radka Kotěrová
 • Ing. Miroslav Linda
 • Josef Neumann
 • Mgr. Pavel Pagač
 • Jiří Peterka
 • Zdeňka Průšová
 • Ing. Petr Sklenička
 • Lenka Slavíková
 • Tomáš Smetana
 • Mgr. Jan Tůma
 • Ing. Hana Voříšková

Finanční výbor

 • předseda:  Slavíková Lenka
 • členové:   Ing. Linda Miroslav, Ing. Voříšková Hana

 

Kontrolní výbor

 • předseda:  Ing. Sklenička Petr
 • členové :  Mgr Pagač Pavel, Chochola Antonín

 

Komise pro mládež a seniory

 • předseda: Štroblová Dagmar
 • členové:  Dudová Jana, Hrabánková Jana, Blažková Monika, Němcová Hana

 

Prevence kriminality

 • předseda : Smetana Tomáš
 • členové:   Peterka Jiří + strážník Městské policie Zlonice

 

Zpravodaj

 • předseda:  Mgr. Tůma Jan
 • 
 • redakční rada:   Geringová Marie, Novotná Libuše, Neumannová Jana, Houbová Vlasta

 

Bytová komise  byla zrušena -  rozhoduje Rada městyse Zlonice

čtvrtek, 28 duben 2011 21:05

CZECH POINT

Czech POINT je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

 

 Na Městysu Zlonice můžete na počkání získat:

 

 • Výpis z Rejstříku trestů dle platného občanského průkazu (50,- Kč)
 • Výpis z Katastru nemovitostí dle katastrálního území a čísla listu vlastnictví (první strana 100,- a každá další 50,-Kč)
 • Výpis z Živnostenského rejstříku a Obchodního rejstříku po sdělení IČ  (první strana 100,- a každá další 50,-Kč)
 • Výpis bodového systému řidičů: dle platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu  (100,- Kč a každá další stránka 50,- Kč)
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle  IČ (100,- Kč a každá další stránka 50,- Kč)
 •  Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH  podle IČO (100,- Kč a každá další stránka 50,- Kč)
čtvrtek, 28 duben 2011 00:00

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

čtvrtek, 28 duben 2011 20:10

Baby club Korálek

Středisko volného času ve Slaném

Středisko pod různými názvy pro vás pracuje již od roku 1957.

Čím se zabýváme?

zájmové vzdělání :

kroužky, kurzy, kluby, semináře, přednášky

akce pro veřejnost i akce "na klíč"

soutěže, přehlídky

tábory, odborná soustředění, pobytové akce

dplňková činnost:

hlídání dětí, ubytování skupin dětí a mládeže, burzy sportovní výzbroje a výstroje, hraček, knih oděvů pro děti a mládež

půjčovny:

kostýmů a masek, turistických a sportovních potřeb

Oficiální stránky: www.ostrov-svc.cz

 

 

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....