• Slide panorama

  Městys Zlonice a čtyři přidružené části, konkrétně to jsou: Břešťany, Lisovice, Tmáň a Vyšínek.

 • Slide Kostel

  Významný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dokončen r.1744 F.M.Kaňkou.

 • Slide Vyšínek

  Přidružená část Zlonic – obec Vyšínek.

 • Břeštany

  Přidružená část Zlonic – obec Břešťany.

 • Tmáň

  Přidružená část Zlonic – obec Tmáň.

 • Lisovice

  Přidružená část Zlonic – obec Lisovice.

 • Děti na hřišti

  Nově vystavené dětské hřiště.....

 • Hřiště

  ...kde naleznete např. šplhací věž, houpačky,prolézačky,padací most,pískoviště a mnohem víc.

 • Památník A. Dvořáka

  Barokní špitálek na jižním konci Zlonic byl v roce 1954 přeměněn na Památník A. Dvořáka.

 • Panorama vlak

  Zdejší železniční stanice se nachází nedaleko železničního muzea.

 • Železniční muzeum

  Železniční muzeum Zlonice je projektem zaměřeným na oblasti historie železniční dopravy.

 • Knihovna

  Městská knihovna vám nabídne nejen knihy, ale také možnost připojení se na internet.

 • Obřadní síň

  Využijte prostor nové Obřadní síně jako místo, kde si řeknete své "ano".

Administrator

Administrator

středa, 25 květen 2011 16:04

Životní situace občana

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

 

úterý, 03 květen 2011 13:04

Kostel Zlonice

Zlonice – areál kostela Nanebevzetí Panny Marie. Významný barokní kostel (F.M.Kaňka) dokončen r.1744, novobarokně upraven (F. Ohmann).
úterý, 03 květen 2011 13:03

Fara Zlonice

Fara čp.47 – hodnotná barokní stavba (návrh K. I. Dientzehofer). Stavba provedena v letech 1750 – 1753).

Zastupitelstvo Městysu Zlonice vydalo podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/ 2002 ze dne 17.6.2002: O SYMBOLECH MĚSTA A JEJICH UŽÍVÁNÍ.

 

úterý, 03 květen 2011 12:51

Znak Zlonic

Znak městečka Zlonic drží Karel kníže Kinský. Cís. Josef I. povýšil Zlonice na městečko, při čemž dostalo se mu práva na trhy a erbu: modrý štít v pravo dole s červenou čtvrtí, jež orla polostříbrného a poločerveného přikrývá, na prsou a křídlech orlových je zlatý půlměsíc, zakončený listy jetelovými; nad štítem čes. koruna sv. Václava. 
Z uměleckých památek vyniká chrám vystavěný ve slohu barokovém podle plánu Kiliána Ignáce Dintzenhofera.
Zlonice byly v nejstarší době zbožím královským. V době neznámé vystavěna byla ve vsi tvrz Stauf, přezvaná lidem na »Štaf«. R. 1420 král Sigmund prodal Zlonice pánům z Žerotína; pro další osudy vesnice jsou zprávy teprve z r. 1538, kdy Albrecht Šlik z Holiče prodal ves Zlonice se zámkem Štafem a vsí Břešťany Ondřeji Tatkovi z Kuřího. Dcera tohoto, Anna z Kuřího, provdala se za Václava Valkouna z Adlaru, čímž Zlonice přešly v jejich držení. 
R. 1602 Bohuchval Valkoun vystavěl ve vsi zámek v podobě, v jaké celkem zachoval se podnes. Týž r. 1608 přestoupil k víře katolické, což však nikterak mu nevadilo, aby se účastnil stavovského odboje r. 1618. Po vítězství Ferdinanda II. odsouzen byl r. 1622 k pokutě 3000 zlatých rýnských, za něž pořízen byl známý kovový kříž na Karlově mostě v Praze. 
Syn BohuchvalůvJan Jaroslav, byl radou dvorského a komorního soudu a zemřel r. 1663. Vnuk tohoto, Jan Vojtěch, vymohl si, že císař Josef I. povýšil Zlonice r. 1705 na městečko, ale již r. 1707 byl nucen pro dluhy Zlonice prodati Norbertovi Leopoldovi Libšteinskému z Kolovrat. Od syna Norbertova, Vincenta, koupil Zlonice Filip hrabě Kinský ze Vchynic a Tetova, jehož potomkům náležejí posud.
Památník na oslavu dvoustého výročí povýšení Zlonic na městečko.
úterý, 03 květen 2011 12:42

Prapor Zlonic

Na úřadě v kanceláři matriky si můžete zakoupit prapor Městyse Zlonice za 250,-Kč/ks.
úterý, 03 květen 2011 10:37

Úřední hodiny Městysu Zlonice

Úřední hodiny :     

Pondělí:    7,00 - 11,00 hod.  12,00 - 17,00  hod. 

Středa:     7,00 - 11,00 hod.  12,00 - 17,00  hod. 

 

Provozní hodiny

Úterý:       7,00 - 11,00 hod.  12,00 - 15,00 hod.

Čtvrtek:    7,00 - 11,00 hod.  12,00 - 15,00  hod.

Pátek:       7,00 - 11,00 hod.  12,00 - 13,30  hod.

Po ústní nebo telefonické dohodě je možné domluvit jiný termín.

úterý, 03 květen 2011 10:35

Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla:

 

 

 

IZS ……………………………………………………112

Ohlašovna požáru ……………………………150

Městys Zlonice-Místní hasičský sbor … 312 591 101, 312 591 102

Lékařská pohotovost ………………………155

Policie ČR …………………………………………158

Elektrické rozvodné závody ………………840 880 860

Vodárny Slaný ……………………………………312 522 319

Plynárny Kladno/Slaný ………………………1239

pondělí, 02 květen 2011 12:58

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZLONIC

BÁČOVÁ Eleonora, roz. KELLEROVÁ (nar. 1930  Levice, Slovensko)

první pilotka vojenského letadla v republice, učitelka létání

 V r.1938 rodina vystěhována do Čech, protože  otec – vojenský důstojník- odmítl sloužit v armádě Slovenského státu. Ve Zlonicích za války člen ilegálního NV, pomoc ukrytým zajatcům, v květnu 1945 velitel obrany Zlonic.

 

DOUŠA Karel (28.1.1876 Zlonice – 3.4.1944 Praha)      

hudební skladatel, varhaník, sbormistr

Sbormistr pražského Hlaholu a téměř 30 let kapelník ve svatovítském chrámu v Praze. Autor církevní hudby.

 

DVOŘÁK Antonín, dr.h.c. (8.9.1841 Nelahozeves – 1.5.1904 Praha)

hudební skladatel, dirigent, hudební pedagog

Hudební základy získal u učitele Ant. Liehmanna ve Zlonicích. Absolvent varhanické školy v Praze. Violista orchestru Prozatímního divadla do r.1871. Varhaník u sv. Vojtěcha v Praze. Od 70.let 19.stol.začaly jeho skladby pronikat do zahraničí a vycházet tiskem. V letech 1884 – 1896 podnikl  devět uměleckých zájezdů do Anglie. V letech 1892 – 1895 ředitel konzervatoře v New Yorku . v dalších letech opět tvořil a vyučoval v Praze. Autor 9 symfonií, komorních skladeb, oratorií, kantát, písní, oper.

 

FRIČ Dušan, RNDr. (11.3.1924 Zlonice – 2.1.1989 Praha)      

geograf

Absolvent PF UK Praha – specializace : regionální geografie ČR. Spoluzakladatel časopisu Lidé a země. Reprezentoval 22 krát. Byl účastníkem OH v Melbournu a Římě.

 

KAPR Jiří (1913-1976) 

klempíř, kulturní pracovník ve Zlonicích

Opravoval řadu památek v regionu a Praze. Jeden ze zakladatelů Vlastivědného kroužku Zlonicka a Památníku Ant. Dvořáka. První upozornil na článek o rostoucí popularitě našeho rodáka Eduarda Ingriše.

 

INGRIŠ Eduard (11.2.1905 Zlonice-13.1.1991 South Lake Tahoe USA)                                                

hudební skladatel a textař (operety, písně),cestovatel, filmař, fotograf                  

Od r.1947 žil v exilu. Procestoval Bolivii a Peru, uskutečnil dvě plavby na balzovém voru z Jižní Amerily k ostrovům v Pacifiku. V r.1962 odešel do USA, kde přednášel a promítal své filmy. V návratu do vlasti po r.1989 mu zabránila choroba. Ve Zlonicích je na jeho rodném domě pamětní deska, urna a expozice je v Památníku Ant. Dvořáka, archiv je v Muzeu  Hanzelky a Zikmunda ve Zlíně. Žena Nina propaguje jeho filmy a hudbu.

 

KEPKA Vladimír (1925 Zlonice – 18.8.1998 Neratovice) a KEPKA Zdeněk (1930 Zlonice)  umělečtí skláři

Špičkoví tvůrci se světovým ohlasem. Z celé řady ocenění vyniká Oscar, udělený odbornou porotou pařížského Uměleckého salonu v r.1971. Dcera Vl.Kepky- Helena- akademická malířka.

 

JANÍČKOVÁ  Olga – za svob. NEDVĚDOVÁ, nar.1935 ve Zlonicích                                 

výtvarnice

Hlavní náplní  její práce jsou koláže, v poslední době internetové. Výstavy měla např. v Praze, Zlonicích, ve Slaném.

 

JIRÁSEK Jaroslav (6.6.1932 Zlonice)                   

atlet

Reprezentoval Republiku v běžeckých disciplinách.

 

KOUKOLÍČEK Václav (20.5.1900 Zlonice- 1967 Rokycany)        

sochař

 Absolvent UMPRUM Praha, žák prof. Mařatky a Štipla. Podnikl studijní cestu do Mnichova, Drážďan, Paříže a Itálie. Tvůrce pomníků, plaket, bust, soch a plastik.

 

LIEHMANN Antonín (11.1808 Tubož – 22.1.1879 Zlonice)           

Hudební pedagog a skladatel, varhaník a klarinetista

Učitel hudby Ant. Dvořáka. Skládal hudbu taneční i smuteční pochody, pastorální mši,..  

 

LIEHMANN Rudolf, syn Ant. Liehmanna (1855 Zlonice – 1904 Rakiczki, Litva)  

hudební pedagog, varhaník, skladatel

Do ciziny odešel, protože tu nenašel uplatnění. V Litvě r.1883 založil hudební školu.

 

MULLER Václav – jako vlastenec si později jméno počeštil (1800 Bilichov – 1873 Zlonice)                   

puškařský mistr

Od roku 1832 byl knížecím puškařem ve Zlonicích. Vyrobil více než 500 pušek, zdobených signaturou. V tradici pokračoval syn Josef a vnuk Miroslav.

 

NEDVĚD Jan (1893 Kvílice – 1975 Zlonice)

mistr zednický, vlastivědný pracovník, památkář

Převážnou část života strávil ve Zlonicích. Navrhl  řadu domů veřejných i rodinných, vedl např.opravu zámku v Budenicích, ve Vraném, v Peruci, kostela a fary ve Zlonicích.

 

NEDVĚD Karel, bratr Jana Nedvěda (1904 Lisovice – 1988 Zlonice)                  

stavitel

Bratři Nedvědové spolupracovali a vzájemně se doplňovali. Po smrti bratra působil při obnově památkové rezervace v Třebízi.

 

PAUR  František (1877 Zlonice-1958)                                 

učitel,odborný publicista, redaktor

Autor pedagogických spisů, redaktor učitelských časopisů, zakladatel školní kinematografie.

 

PEJŠA Valerian (1858 Zlonice – 1893 Beřovice)                   

lidový prozaik, básník, kovářský dělník

Pohřben v Dolíně.

 

POKORNÝ Stanislav (1.3. 1936 Zlonice)

výtvarník, grafik, loutkář, ilustrátor

Základy malování získal ve Zlonicích u malíře Václava Tomana. Absolvoval stolařsko-řezbářskou školu v Lišově (1951-1953)a Školu uměleckých řemesel v Brně (1959-1963), žák prof. O. Zeminy a K. Bruknera. V l. 1961-1966 pracoval jako výtvarník pro Brněnské veletrhy a výstavy, 1966-1967 výtvarník na katedře prehistorie tehdejší Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Od r. 1967 žije a tvoří v Kolíně.  Vedle uměleckoprůmyslového designu se zabývá návrhy a výrobou loutek a marionet, návrhy střeleckých štítů a vojenských praporů, heraldických znaků, užitou grafikou, knižními ilustracemi a exlibris. V jeho tvorbě převažuje kresba rudkou, perokresba a kombinované techniky.

 

SLABIHOUD Miloslav, prof.Ing.arch. (1910 Zlonice – 1983)                            

architekt, VŠ pedagog, odborný publicista

Od r.1937 působil na Slovensku. Vedoucí katedry výroby staveb Slovenské vysoké školy v Bratislavě, vedoucí Hlavní správy Poverenictva stavebnictva. Autor stavebního slovníku a odborných publikací.

 

SOLNAŘ Vladimír, prof. (1899 Zlonice – 1976 Praha)                       

právník, VŠ pedagog, redaktor, odborný publicista

 Od r.1945 profesor UK Praha. Člen korespondent ČSAV. Zabýval se trestním právem. Redaktor časopisu Právník. Autor odborných publikací.

 

ŠTĚPÁNEK František Slavomír (1824 Tuchoměřice – 1899 Tuchoměřice) 

učitel, básník, spisovatel

Od  r.1846 přispíval články, povídkami  a básněmi do časopisů. Několik sbírek vydal samostatně. Přeložil několik historických románů. Ve Zlonicích žil v letech 1866 – 78. Jeho báseň „Říp“ zhudebnil Ant. Liehmann.

 

ROŠTLAPIL Václav (1856 Zlonice – 1930 Praha)                    

architekt, projektant

Studoval v Praze a Vídni, podnikl studijní cesty po Evropě a Tunisu. Kromě jiného navrhl projekt a provedl výstavbu Strakovy akademie v Praze a r.1895 pro Národopisnou výstavu v Praze světelnou fontánu. R.1900 získal cenu světové výstavy v Paříži.

 

ŠVÁCHA Julius

osvětový pracovník, ředitel školy, náčelník Sokola, kronikář


TOMAN Václav (1896 Brňany u Bohušovic n.Ohří – 1962 Zlonice)                                                 

akademický malíř

Maloval  krajiny a zátiší, ale vynikl především jako portrétista. Nazýván malířem zlonického kraje.

 

MUDr. WOLF Jaromír                       

spisovatel, námořní lékař, horolezec

Primář Oddělení tělovýchovného lékařství pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

 

ZELENKA Karel (1893 – 1966)                 

správce knížecího pivovaru,herec a režisér ochotnického divadla, spisovatel a vydavatel

Inicioval založení Památníku Ant. Dvořáka ve Zlonicích. Publikoval články v regionálním tisku o kulturním regionálním dění, vydal část Sebraných spisů Val. Pejši.

Rychlé aktuality

Kontaktní spojení

Městys Zlonice
Náměstí Pod Lipami 29
273 71 Zlonice
Telefon:
+420 312 591 101
E-mail:
o.zlonice@email.cz

 Městys Zlonice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Úřad Městyse Zlonice

Pondělí: 7:00-11:00, 12:00-17:00
Středa: 7:00-11:00, 12:00-17:00

Důležité kontakty

 • Městys Zlonice-Místní hasičský sbor

  Tel.: 312 591 101, 312 591 102

 • IZS

  Tel.: 112

 • Lékařská pohotovost

  Tel.: 155

 • Ohlašovna požáru

  Tel.: 150

 • Policie ČR

  Tel.: 158

 • Elektrické rozvodné závody

  Tel.: 840 880 860

 • Vodárny Slaný

  Tel.: 312 522 319

 • Plynárny Kladno/Slaný

  Tel.: 1239

Anketa

Webové stránky městyse .....